Profil školy

budova školy

Střední odborná škola obchodní s.r.o. se svojí cílovou kapacitou 220 žáků patří k menším školám. Od jejího založení je kladen důraz především na praktickou přípravu žáků a absolventů, na jejich uplatnění v každodenním podnikatelském a administrativním životě. Z tohoto důvodu je výuka rozšířena o předměty, které úzce souvisí s tímto prostředím. Žáci si své teoretické znalosti a dovednosti mohou ověřit v průběhu odborné praxe nebo při vedení účetní a administrativní agendy „modelové firmy“.

Tento trend se osvědčil především u dálkové formy studia, která je určena zájemcům o celoživotní a doplňující vzdělávání, kteří studují při zaměstnání. Hlavním důvodem studia v pozdějším věku je kariérový a odborný postup, dále zejména možnost získání nového zaměstnání či udržení si stávajícího. Při tak náročném studiu jim naše škola vychází vstříc a kolektiv pedagogů vytváří příznivé podmínky pro naplňování jejich studijních cílů.

Ladislav ŠmídJiž při vzniku školy byla představa pana profesora Nováka taková, že „malá“ škola musí nabídnout žákům jistý nadstandard. Zaměřil proto svoji pozornost na žáky sportovně nadané na jedné straně a na žáky s handicapem na straně druhé. Oslovil střediska vrcholového sportu mládeže oddílů HC Bílí Tygři Liberec, FC Slovan Liberec, Dukla Liberec aj. Především pro tyto žáky je připravena specializace Sportovní marketing a management. A dále oslovil instituce, které pomáhají handicapovaným občanům, jako jsou SPC Liberec, Jedličkův ústav apod. V současné době nabízí škola handicapovaným občanům bezbariérový přístup do většiny prostorů školy.

handicapovaní studentiPro tyto žáky se připravuje individuální studijní program, který je náročný jak pro žáky samotné, tak pro pedagogy. Odměnou pro všechny zúčastněné strany je pak úspěšné složení maturitní zkoušky, popřípadě další studium na vysoké škole. U sportovně nadaných žáků můžeme sledovat jejich další profesionální sportovní kariéru a u žáků se zdravotním či sociálním handicapem jejich uplatnění v životě, v němž nejsou pasivně odkázáni na pomoc druhých.

Upravené studijní programy jsou náročné i pro pedagogický sbor. Bez vstřícného přístupu učitelů by takovéto programy byly nerealizovatelné. Většina pedagogů v naší škole pracuje již řadu let a spolu s vedením školy naplňují tento náročný program.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login