Co a proč u nás studovat?


Denní studium:

CO?
V denní formě studia u nás můžete studovat obor 63-41-M/02 Obchodní akademie. Jedná se o 4-letý studijní obor určený pro žáky, kteří ukončili základní školu. Tento obor je zakončený maturitní zkouškou – získáte tedy úplné střední vzdělání s maturitou.

PROČ?
   - již 30 let provozujeme výuku dle osvědčených metod (1. školní rok byl 1992/93)
   - malá škola – individuální přístup vyučujících
   - vzděláváme úspěšné - podpora nadaných žáků a aktivních sportovců
   - vzdělávání handicapovaných žáků – bezbariérový přístup
   - škola rodinného typu
   - kladné závěry ČŠI
   - hospodářský výsledek školy je každoročně auditován, zpráva auditora je předkládána odboru školství KÚ Liberec
   - praktická maturitní zkouška = most od teorie k praxi
   - on-line systém prospěchu
   - od 3. ročníku specializace dle zájmu na „Sportovní marketing a management“ a na „Obchodně-podnikatelskou činnost“
   - prospěchové stipendium
   - praxe žáků ve 2. a 3. ročníku ve firmách, státních institucích a v bankách
   - dobré uplatnění na trhu práce

 

Dálkové studium:

CO?
V dálkové formě studia u nás můžete studovat 2 obory:

63-41-M/02 Obchodní akademie - jedná se o 4-letý studijní obor určený těm, kteří ukončili základní školu. Tento obor zažal nově ve školním roce 2018/2019 a nahrazuje původní 5-letý obor.

64-41-L/51 Podnikání - jedná se o 3-letý studijní obor určený těm, kteří mají výuční list.

Oba tyto obory jsou zakončené maturitní zkouškou – získáte tedy úplné střední vzdělání s maturitou.

V obou případech je také v souladu s legislativou možný nástup do vyššího ročníku – v případě, že jste již nějakou střední školu studovali a nedokončili.

PROČ?
   - již 30 let provozujeme výuku dle osvědčených metod (1. školní rok byl 1992/93)
   - malá škola – individuální přístup vyučujících
   - vhodná organizace studia – výuka probíhá o sobotách v 1,5 hodinových blocích
   - vzdělávání handicapovaných žáků – bezbariérový přístup
   - škola rodinného typu
   - kladné závěry ČŠI
   - hospodářský výsledek školy je každoročně auditován, zpráva auditora je předkládána odboru KÚ Liberec
   - praktická maturitní zkouška = most od teorie k praxi
   - on-line systém prospěchu
   - dobré uplatnění na trhu práce

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login