Praxe

 

Studenti studijního oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie (denní i dálková forma) jsou povinni během studia vykonávat odbornou praxi. Praxe je nedílnou součástí Rámcového vzdělávacího programu vydaného MŠMT.

 

Denní studium:

 

Odborná praxe se týká studentů 2. a 3. ročníku. Proběhne v době ústních maturitních zkoušek, které jsou pro letošní školní rok stanoveny na dobu od 31. 5. do 11. 6. 2021.

Každý student si může praxi zařídit sám za podmínky smluvního vztahu mezi školou a firmou, kde student praxi vykonává. Formulář na Smlouvu o praxi, včetně dodatku s činnostmi, které má zejména vykonávat, obdrží student od třídního učitele, nebo si je zde stáhne (viz. následující odkazy).

Smlouva o vykonání odborné praxe pro třídu 2.A ke stažení zde:   Smlouva-praxe-2A
Smlouva o vykonání odborné praxe pro třídu 3.A ke stažení zde:   Smlouva-praxe-3A

Na praxi odchází student s listem Zpráva o průběhu odborné praxe, kterou na konci praxe vyplní zaměstnavatel a provede v ní stručné zhodnocení práce studenta (slouží jako zpětná vazba pro školu). V průběhu praxe si student vede Deník z praxe, kam si stručně zapisuje, co ten který den na praxi dělal, a jak dlouho.
Zpráva o průběhu odborné praxe je ke stažení zde:   zpráva o průběhu odborné praxe

Na konci praxe nechá student svého řídícího pracovníka vyplnit formulář Hodnocení praxe, který je ke stažení zde:   hodnocení praxe

Na základě „Deníku z praxe“ pak každý student vypracuje Referát z odborné praxe a odevzdá ho svému třídnímu učiteli do 5 dnů od ukončení praxe – v letošním školním roce tedy do pátku 16. 6. 2021.

Odevzdání kompletní dokumentace z praxe (Smlouva o praxi, Zpráva o průběhu odborné praxe, Deník z praxe a Referát z odborné praxe) je podmínkou pro splnění náležitostí k uzavření ročníku.

Pokyny pro vypracování Referátu z odborné praxe:

Referát z odborné praxe vypracovat na počítači - řádkování 1,5 ; okraje stránky 2,5 cm ; písmo Times New Roman velikosti 12 ; 2 strany formátu A4.
Obsah referátu:
     - Jméno studenta, třída, doba trvání praxe
     - Firma - charakteristika (název a sídlo, obor, historie, produkty, zaměstnanci…)
     - Činnosti, které student vykonával (popis prací a činností)
     - Znalosti a dovednosti získané ve škole, které student použil
     - Co studentovi chybělo (bylo by dobré se doučit)
     - Přínos praxe pro studenta – povedlo se, naučil se / nepovedlo se, neumí
     - Co studenta zaujalo, líbílo se mu / co ho zklamalo, nelíbilo se mu

 

Dálkové studium:

 

Praxe studentů dálkového studia se řídí směrnicí Praxe u studentů dálkové formy studia, kterou si můžete zobrazit přes tento odkaz:    praxe studentů dálkového studia

Na praxi odchází student s listem Zpráva o průběhu odborné praxe, kterou na konci praxe vyplní zaměstnavatel a provede v ní stručné zhodnocení práce studenta (slouží jako zpětná vazba pro školu). V průběhu praxe si student vede Deník z praxe, kam si stručně zapisuje, co ten který den na praxi dělal, a jak dlouho.
Zpráva o průběhu odborné praxe je ke stažení zde:    zpráva o průběhu odborné praxe

Na základě „Deníku z praxe“ pak každý student vypracuje Referát z odborné praxe a odevzdá ho svému třídnímu učiteli do 31. 5. letošního školního roku.

Pokyny pro vypracování Referátu z odborné praxe:

Referát z odborné praxe vypracovat na počítači - řádkování 1,5 ; okraje stránky 2,5 cm ; písmo Times New Roman velikosti 12 ; 2 strany formátu A4.
Obsah referátu:
     - Jméno studenta, třída, doba trvání praxe
     - Firma - charakteristika (název a sídlo, obor, historie, produkty, zaměstnanci…)
     - Činnosti, které student vykonával (popis prací a činností)
     - Znalosti a dovednosti získané ve škole, které student použil
     - Co studentovi chybělo (bylo by dobré se doučit)
     - Přínos praxe pro studenta – povedlo se, naučil se / nepovedlo se, neumí
     - Co studenta zaujalo, líbílo se mu / co ho zklamalo, nelíbilo se mu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login