Školné

 

Pro denní studium je školné stanoveno na částku 15.000,- Kč za každý školní rok, pro dálkové studium (oba obory) je školné stanoveno na částku 16.000,- Kč za každý školní rok. Splátky školného probíhají standardně ve třech splátkových termínech takto:

Forma studia Denní studium Dálkové studium
Celkové školné za jeden školní rok 15.000,- Kč 16.000,- Kč
1. splátka do konce června v předešlém šk. roce (při podpisu smlouvy u nových studentů) 5.000,- Kč 6.000,- Kč
2. splátka do konce října v probíhajícím školním roce 5.000,- Kč 5.000,- Kč
3. splátka do konce února v probíhajícím školním roce 5.000,- Kč 5.000,- Kč

 

Školné je možno hradit hotově v kanceláři školy nebo bankovním převodem na účet školy:

Číslo účtu (pro placení školného): 0983864319/0800 (Česká spořitelna). Nezapomeňte uvést také variabilní symbol, který vám byl přidělen při podpisu smlouvy!

V případě potřeby je možno v kanceláři školy dohodnout individuální splátkový kalendář.

Škola si vyhrazuje právo upravit výši školného v průběhu školního roku v případech nenadálého zvýšení vstupních nákladů, např. cen energií, vody atp.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login